G D P R

PERSONVERNERKL∆RING FOR GASTRO3560AS

 

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Thomas Hellstrøm er p vegne av Gastro3560AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRESVi lagrer følgende personopplysninger om vÂre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

 

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for  kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

 

4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies p våre nettsider for  gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer vÂre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

 

6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTERVi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 Âr.

 

8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTEVi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

9. PERSONVERNOMBUD

Vi har et personvernombud, Thomas Hellstrøm, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

10. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved bÂde fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
thomas@gastro3560.no

Gastro3560AS
Hemsedalsvegen 2966 3560 Hemsedal